002-transport Created with Sketch.

Aske til betonproduktion

Flyveaske er et biprodukt fra kraft- og kraftvarmeværker, hvor der bruges kul, eller en kombination af træpiller og ren kulflyveaske. Flyveaske udskilles fra røggassen i elektrofiltre inden røgen ledes til skorsten.

EmiFlyveAske

EmiFlyveAske er certificeret iht. DS/EN 450 standarden Flyveaske til beton.

Læs mere

Biokulflyveaske

Biokulflyveaske er certificeret iht. DS/EN 206 DK:NA standarden for Beton.

Læs mere

EmiFiller

EmiFiller er certificeret iht. DS/EN 12620 standarden Tilslag til beton.

Læs mere

Sikkerhed og Miljø

Sikkerhedsdatablad (SDS) samt miljøvaredeklaration (MVD) for EmiFlyveAske og EmiFiller

Læs mere