001-work-tools Created with Sketch.

Aske til asfaltproduktion

AsfaltFiller er flyveaske, der opstår som et biprodukt fra kraft- og kraftvarmeværker, hvor der anvendes rene kul som brændsel eller en kombination af træpiller og kulflyveaske.

AsfaltFiller

AsfaltFiller er certificeret iht. DS/EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikkerede områder.

Læs mere