EmiFiller

EmiFiller

EmiFiller er flyveaske fra kraft- og kraftvarmeværker, hvor der bruges træpiller, som brændsel og der tilsættes almindelig kulflyveaske som hjælpemiddel. Brugen af kulflyveaske skyldes behovet for at kunne bruge eksisterende kulfyringsteknologi med træpiller som eneste brændsel.  EmiFiller er ligesom EmiFlyveAske et puzzolan, der bidrager til betonens bearbejdelighed, tæthed og styrke.  EmiFiller er certificeret iht. DS/EN 12620 standarden ”Tilslag til beton”.