Biokulflyveaske

Biokulflyveaske

Biokulflyveaske er et fint pulver, der især består af kuglerunde, glasagtige partikler, der opstår ved samtidig forbrænding af fint formalet biomasse og enten kul eller kulflyveaske. Biokulflyveaske opsamles i elektrostatiske eller andre mekaniske filtre, som støvende partikler fra røggas. Biokulflyveaske består især af SiO2 og Al2O3, og har puzzolan egenskaber, hvorfor den er defineret som en type II tilsætning i henhold til DS/EN 206. Biokulflyveaske består af mindst 65% kulflyveaske på tør masse basis.