EmiFlyveAske

EmiFlyveAske

EmiFlyveAske er flyveaske fra rene kulfyrede kraft- og kraftvarmeværker. EmiFlyveAske er certificeret iht. DS/EN 450 standarden ”Flyveaske til beton”. Flyveaske er et puzzolan, der bidrager til betonens bearbejdelighed, tæthed og styrke.