003-sprout Created with Sketch.

BioAske

Bioaske er et biprodukt fra kraftvarmeværker hvor der fyres med biomasse. Der er to forskellige fraktioner, bioflyveaske og biobundaske.

Bioflyveaske

Emineral varetager både halmflyveaske og træflyveaske fra henholdsvis Skærbækværket, Herningværket, Avedøreværket, Amagerværket, Fynsværket og Dalum Kraftvarme.

Læs mere

Biobundaske

Emineral varetager både halmbundaske og træbundaske fra henholdsvis Skærbækværket, Herningværket, Avedøreværket, Amagerværket, Fynsværket og Dalum Kraftvarme.

Læs mere