Biobundaske

Biobundaske stammer fra kraftvarmeværker, der kun anvender biomasse som brændsel og dermed hverken bruger kul eller kulaske som hjælpemiddel. Den rene Biobundaske opsamles i befugtet tilstand under forbrændingskammeret.

Emineral anvender biobundaske til gødnings- og jordforbedrings. Der sker en del udvikling indenfor yderligere nyttiggørelse af Biobundaske. Emineral følger nøje med i dette udviklingsområde.