AsfaltFiller

AsfaltFiller

AsfaltFiller er flyveaske fra enten rene kulfyrede kraft- og kraftvarmeværker, eller fra kraft- og kraftvarmeværker, hvor der bruges træpiller, som brændsel med tilsætning af almindelig kulflyveaske som hjælpemiddel. Brugen af kulflyveaske skyldes behovet for at kunne bruge eksisterende kulfyringsteknologi med træpiller som eneste brændsel.

 AsfaltFiller er certificeret iht. DS/EN 13043 ”Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder.”, som er den danske standard for denne anvendelse.