002-transport Created with Sketch.

Aske til betonproduktion

Flyveaske er et biprodukt fra kraftvarmeværker hvor der fyres med kul, eller en kombination af biomasse og kulflyveaske. Flyveaske er et puzzolan, der bidrager til betonens bearbejdelighed, tæthed og styrke. Ved forbrænding af pulveriseret kul dannes en finkornet aske, der opfanges i filtre i skorstenen. Ellers ville asken ”flyve” væk med røgen og forurene omgivelserne. Heraf navnet flyveaske.

EmiFlyveAske

EmiFlyveAske er certificeret iht. DS/EN 450 standarden Flyveaske til beton.

Læs mere

EmiFiller

EmiFiller er certificeret iht. DS/EN 12620 standarden Tilslag til beton.

Læs mere

Sikkerhed og Miljø

Sikkerhedsdatablad (SDS) samt miljøvaredeklaration (MVD) for EmiFlyveAske og EmiFiller

Læs mere