EmiFlyveAske

EmiFlyveAske

EmiFlyveAske er flyveaske fra kul samt kul og biomassefyrede centrale kraftvarmeværker. EmiFlyveAske er certificeret iht. DS/EN 450 standarden Flyveaske til beton.