001-work-tools Created with Sketch.

Aske til asfaltproduktion

AsfaltFiller består af flyveaske som er et biprodukt fra kraftvarmeværker hvor der fyres med kul, eller en kombination af biomasse og kulflyveaske.

AsfaltFiller

AsfaltFiller er certificeret iht. DS/EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikkerede områder.

Læs mere