EmiFiller

EmiFiller

EmiFiller er flyveaske fra de centrale kraftvarmeværker hvor der fyres med biomasse og kulflyveaske. EmiFiller er certificeret iht. DS/EN 12620 standarden Tilslag til beton.