AsfaltFiller

AsfaltFiller

AsfaltFiller består af flyveaske som er et biprodukt fra kraftvarmeværker hvor der fyres med kul, eller en kombination af biomasse og kulflyveaske.
Ved forbrænding af pulveriseret kul dannes en finkornet aske, der opfanges i filtre i skorstenen. Ellers ville asken ”flyve” væk med røgen og forurene omgivelserne. Heraf navnet flyveaske.
AsfaltFiller anvendes som et fillermateriale i asfaltproduktion, og er med til at gøre asfalten tæt.

AsfaltFiller er certificeret iht. DS/EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikkerede områder.