Bioflyveaske

Bioflyveaske dannes ved forbrænding af biomasse hvor der dannes en finkornet aske, der opfanges i filtre i skorstenen. Ellers ville asken ”flyve” væk med røgen og forurene omgivelserne. Heraf navnet flyveaske.

Emineral arbejder både med anvendelse af bioflyveaske til gødningsformål og bioflyveaske til betonformål.